Logowanie

Bibliografia Regionalna Województwa Podkarpackiego

Bibliografia Regionalna Województwa Podkarpackiego

Czytelników, którzy chcą zdobyć informacje o regionie zapraszamy do wejścia na stronę SBR
i wyszukiwania informacji w Systemie Bibliografii Regionalnej Województwa Podkarpackiego.

Bibliografia Regionalna Województwa Podkarpackiego opracowywana jest w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.
Od roku 2008 tworzona jest systemem online równolegle
z kilkunastoma bibliotekami powiatowymi i pełniącymi funkcję bibliotek powiatowych w woj. podkarpackim; m.in. również przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Przeworsku.

Zakres tematyczny bibliografii jest wszechstronny, uwzględnia materiały z wszystkich dziedzin wiedzy. Obejmuje opisy bibliograficzne różnych typów wydawnictw: książek, fragmentów książek, map, roczników czasopism, artykułów z czasopism
i innych dokumentów dotyczących województwa podkarpackiego.

Baza jest częścią ogólnopolskiego systemu bibliografii regionalnych, które pełnią funkcję uzupełniającą
w odniesieniu do narodowych wykazów publikacji.

Obejmuje materiały z lat 2000-2005
oraz od roku 2008 do chwili obecnej.

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA W POSTACI BAZY DANYCH

System Bibliografii Regionalnej Województwa Podkarpackiego od 2008 r.
- uwzględnia różnorodne materiały regionalne publikowane
od 2008 roku.

Bibliografia regionalna woj. podkarpackiego za lata 2000-2005 - uwzględnia materiały regionalne publikowane
w latach 2000-2005.

Roczniki z lat 1944-1995 dostępne są w formacie PDF.
więcej na temat SBR


ul. Piłsudskiego 8.
37-200 Przeworsk
tel. (0-16) 648-76-92

biblio@biblioteka-przeworsk.pl
czytelnia@biblioteka-przeworsk.pl