Logowanie

Informacja...

Informacja o udzielonych odpowiedziach na pytania dotyczące przetargu nieograniczonego na „Dostawę wyposażenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku z podziałem na części”

Zmodyfikowany zał. Nr 2.1 - zał. do odp.na pytania i modyfikacji SIWZ

Odpowiedzi na pytania, modyfikacja SIWZ

Odpowiedzi na pytania -2 - ponowna modyfikacja SIWZ


ul. Piłsudskiego 8.
37-200 Przeworsk
tel. (0-16) 648-76-92

biblio@biblioteka-przeworsk.pl
czytelnia@biblioteka-przeworsk.pl