Logowanie

Konkurs plastyczny „Spacerkiem po Przeworsku”

Miejska Biblioteka Publiczna w Przeworsku
zaprasza do wzięcia udziału w
Konkursie plastycznym
„SPACERKIEM PO PRZEWORSKU
- miejsca, które pokazałbyś turystom
zwiedzającym nasze miasto”:

PATRONAT NAD KONKURSEM OBJĘLI:
Burmistrz Miasta Przeworska
Gazeta Jarosławska

I. CELE KONKURSU:
Celem konkursu jest zachęcanie dzieci i młodzieży do zwiedzania Przeworska, zwracania uwagi na miejsca godne polecenia turystom.
II. UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6 do 13 lat mieszkających lub przebywających w czasie wakacji na terenie miasta i okolic Przeworska.
III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
1. Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie pracy dowolną techniką plastyczną.
2. Przyjmowane są wyłącznie prace o formacie A4.
3. Każdy uczestnik składa tylko 1 pracę.
4. Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą następujące dane:
- imię i nazwisko autora pracy,
- data urodzenia,
- adres, kontakt telefoniczny.
6. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
7. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych (umieszczenie imiennych wyników na stronie internetowej organizatora).
8. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej:
http://biblioteka.przeworsk.um.gov.pl
i http://www.przeworsk.um.gov.pl
9. Laureaci będą zawiadomieni telefonicznie. Wyniki Konkursu dostępne będą na stronie internetowej od dnia 18 sierpnia 2010 r.
10. Udział w konkursie jest bezpłatny.
11. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu.
IV. TERMINARZ NADSYŁANIA PRAC:
Prace należy składać lub nadsyłać do 13 sierpnia 2010r.
na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna w Przeworsku
37-200 Przeworsk, ul. Piłsudskiego 8
z dopiskiem: „Spacerkiem po Przeworsku”.
V. OCENA PRAC:
1. Prace oceniane będą w 3 kategoriach wiekowych:
- I grupa 5-7 lat
- II grupa 8-10lat
- III grupa 11-13 lat
2. Oceny prac i wyboru na wystawę pokonkursową dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentowania i publikacji prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich w wystawach, w prasie, telewizji i na własnych stronach internetowych
oraz w innych publikacjach o charakterze informacyjnym i promującym imprezę.
VI. NAGRODY:
Organizatorzy konkursu przewidują dla autorów najciekawszych prac nagrody rzeczowe, książki
i dyplomy w każdej z wymienionych grup wiekowych.
Uroczystość ogłoszenia wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas otwarcia wystawy
w dniu 25 sierpnia 2010 r.
O dokładnym terminie laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie (wyniki dostępne będą na stronie internetowej organizatora).
UWAGI:
Informacje na temat konkursu udziela Bogumiła Pawełek pod nr tel. 16 648 76 92 wew. 24


ul. Piłsudskiego 8.
37-200 Przeworsk
tel. (0-16) 648-76-92

biblio@biblioteka-przeworsk.pl
czytelnia@biblioteka-przeworsk.pl