Logowanie

Z wizytą u członków Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Przeworsku

Z wizytą u członków  Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Przeworsku

Na zaproszenie Prezesa Koła PZN w Przeworsku - Pana Adama Skwarczyńskiego bibliotekarki udały się na spotkanie jego członków. Zaprezentowały sprzęt dla niewidomych i słabowidzących, tj.: urządzenie Czytak Plus, klawiaturę Astra, program iZoom oraz lupę elektroniczną Explore 8. Sprzęt ten został zakupiony do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku dzięki dotacji celowej Gminy Miejskiej Przeworsk. Ponadto przekazano nam nieodpłatnie dwa urządzenia Czytak 4 przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca w ramach projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób
z dysfunkcją wzroku - Edycja 2022”.
Stowarzyszenie „Larix”udostępnia obecnie księgozbiór 3160 książek mówionych.

Zebrani członkowie Koła byli zainteresowani Czytakiem, który jest bardzo prosty w obsłudze, działa podobnie jak magnetofon - odtwarza książkę, zatrzymuje ją w dowolnym momencie i od niego zaczyna ponowne odtwarzanie nagrania. Można przewijać nagranie, a także przemieszczać się pomiędzy rozdziałami danej książki lub między poszczególnymi książkami. Czytak mogą oni, jak i wszystkie osoby posiadające orzeczenie
o niepełnosprawności wzroku wypożyczać w naszej bibliotece
do czego zachęcamy, po wcześniejszym kontakcie z naszą biblioteką (tel. 16 648 76 92).

Renata Curzytek
Cecylia Mróz

Z wizytą u członków Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Przeworsku (fot. MBP Przeworsk)


ul. Piłsudskiego 8.
37-200 Przeworsk
tel. (0-16) 648-76-92

biblio@biblioteka-przeworsk.pl
czytelnia@biblioteka-przeworsk.pl