Logowanie

Obsługa konta czytelnika

W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2016 r.
kart czytelnika istnieje możliwość obsługi konta czytelnika
za pomocą strony internetowej.
Na naszej stronie internetowej w menu wybieramy zakładkę
LOGOWANIE DO KONTA.
Automatycznie otwiera się zakładka Logowanie,
w której należy wypełnić dwa pola:
- Login - nr karty czytelnika adres e-mail lub login.
- hasło - gdzie wpisujemy swoje hasło.

Po zalogowaniu się można sprawdzić stan swojego konta, tj.:
- wypożyczenia - wykaz wypożyczonych książek, termin zwrotu
i prolongata
- rezerwacje - wykaz pozycji do odbioru w bibliotece
- zamówienia - czy zostały zapisane i na jakim etapie realizacji się znajdują

Zalogowani czytelnicy mają możliwość dokonywania zamówień, rezerwacji oraz prolongaty (przedłużenie terminu wypożyczenia książki o kolejne 35 dni) wypożyczonych zbiorów pod warunkiem że:
- nie zostały one zamówione przez innych czytelników
- zbiory nie są przetrzymane
- konto czytelnika nie jest zablokowane przez nieuregulowanie kary za przetrzymanie książek.


ul. Piłsudskiego 8.
37-200 Przeworsk
tel. (0-16) 648-76-92

biblio@biblioteka-przeworsk.pl
czytelnia@biblioteka-przeworsk.pl