Logowanie

Odwiedź cyfrową bibliotekę POLONA

Odwiedź cyfrową bibliotekę POLONA

Miejska Biblioteka Publiczna w Przeworsku zachęca czytelników do korzystania z zasobów biblioteki cyfrowej POLONA.
Jednym kliknięciem możemy przenieść się do najcenniejszych skarbów polskiej literatury, sztuki i historii, takich jak Kronika Anonima zwanego Gallem, rękopisy Kochanowskiego, Mickiewicza i Chopina, rysunki Norwida i Witkacego.
Biblioteka Narodowa udostępnia w serwisie nie tylko swoje zbiory, ale też obiekty innych instytucji – zdigitalizowane przy użyciu najnowocześniejszych technologii, pozwalających uzyskać najwyższą jakość.
Każdego dnia zbiory POLONY powiększają się średnio o 2 000 obiektów: książek, starych druków, rękopisów, grafik, map, nut, fotografii, ulotek, afiszy i pocztówek. Rocznie to ponad
17 milionów skanów.

Przejdź do Polony: https://polona.pl/

Przykładowe wybrane kolekcje:
- Historia mody
- Kolekcja Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
- Narciarstwo w latach 1900–1945
- Powstanie Styczniowe
- Pierwsze filmy dźwiękowe
- Staropolskie kalendarze – obraz życia i zainteresowań społeczeństwa dawnej Rzeczypospolitej
- To też jest sztuka – mosty kolejowe

- Hans Christian Andersen
- Klasyka dziecięca w tłumaczeniach: bracia Grimm
- Lektury szkolne. Część 1. Szkoły podstawowe
- Lektury szkolne. Część 2. Szkoły ponadpodstawowe
- Maria Konopnicka – dzieciom

Priorytet 4 Udostępnienie publikacji w formatach cyfrowych
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – którego operatorem jest Biblioteka Narodowa – został utworzony
w związku z koniecznością zapewnienia w czasie stanu epidemii, za pośrednictwem Internetu, jak najszerszego dostępu do zbiorów bibliotecznych.


ul. Piłsudskiego 8.
37-200 Przeworsk
tel. (0-16) 648-76-92

biblio@biblioteka-przeworsk.pl
czytelnia@biblioteka-przeworsk.pl