Logowanie

Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa

Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa

Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa jest tworzona przez konsorcjum instytucji kultury, które wspólnie pracują nad utrwalaniem i udostępnianiem w formie cyfrowej kulturowego dziedzictwa regionu. Projekt został zainicjowany przez Bibliotekę Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie, a obecnie konsorcjum PBC tworzy kilkanaście instytucji kultury.

Użytkownicy Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej mają możliwość wyszukiwania i przeglądania zdigitalizowanych książek, czasopism i gazet, grafiki, kartografii oraz innych typów dokumentów. Możliwe jest wyszukiwanie według poszczególnych elementów opisu dokumentów (tzw. metadanach),
a także w pełnych tekstach zeskanowanych wydawnictw.

W PBC umieszczane są dzieła, które przeszły do tzw. „domeny publicznej” (dzieła wobec których wygasły autorskie prawa majątkowe), a także publikacje współczesne, na które uzyskane zostaną licencje.

Dostęp do zasobów Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej
pod adresem www.pbc.rzeszow.pl


ul. Piłsudskiego 8.
37-200 Przeworsk
tel. (0-16) 648-76-92

biblio@biblioteka-przeworsk.pl
czytelnia@biblioteka-przeworsk.pl