Logowanie

KONKURS O KRZYSZTOFIE BACZYŃSKIM ROZSTRZYGNIĘTY!

W dniu 01.10.2021 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Przeworsku odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej
w celu rozstrzygnięcia konkursu pn. „Postać Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – oczami współczesnego czytelnika”.

Zamierzeniem konkursu było:
- zachęcenie do poznania sylwetki wspaniałego polskiego poety w 100-lecie jego urodzin, w roku 2021 ogłoszonym Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
- zainteresowanie twórczością artystyczną Baczyńskiego,
- zaciekawienie młodych osób historią Polski z okresu pokolenia Kolumbów,
- kształtowanie postaw patriotycznych,
- rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni,
- wzbudzenie empatii u współczesnego człowieka.

Wszystkie prace wpłynęły w terminie i były zgodne
z regulaminem konkursu.
Komisja Konkursowa w składzie: przewodniczący – Henryk Prochowski, członkowie – Alicja Nikiel i Ewa Koczur po zapoznaniu się z pracami nagrodziła następujące osoby:

I miejsce – Michalina Kępska kl. VIII ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Przeworsku
II miejsce – Oliwia Gaweł kl. VIII a ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przeworsku
III miejsce – Natalia Powroźnik kl. VIII ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Przeworsku

Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Przeworsku 08.10.2021 roku
o godzinie 14:30
.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

Ewa Koczur

Wręczenie nagród (fot. biblio)


ul. Piłsudskiego 8.
37-200 Przeworsk
tel. (0-16) 648-76-92

biblio@biblioteka-przeworsk.pl
czytelnia@biblioteka-przeworsk.pl