Logowanie

SIŁA PRZETRWANIA

„Siła przetrwania”
Pod taką nazwą odbyło się wczorajsze spotkanie w bibliotece
z okazji XI Obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci
o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu. Po przywitaniu licznie przybyłych gości głos zabrała Judith Elkin jako świadek historii. Opowiadała zebranym o smutnych i tragicznych przeżyciach
z okresu wojny. O tym, że podobnie jak wielu jej znajomych Żydów uważa Polskę za swą Ojczyznę i jest dumna z tego,
że w niej się urodziła. Zakończyła przesłaniem do zgromadzonej młodzieży mówiąc, że ich obowiązkiem jest kochanie swej Ojczyzny, zdobywanie wiedzy i wykształcenia.

Następnym bardzo interesującym punktem programu był wykład Anny Dawidowicz-Trząsalskiej - Tradycja. To dzięki niej przetrwał naród żydowski. „O micwie, szabacie i Świętej Księdze słów kilka”. Uzmysłowił on słuchaczom jaką potężną siłę może czerpać naród oparty mocno na swej religii i tradycji.

Nastrój zmienił się, gdy po wykładzie dwaj aktorzy „Teatru
u Julka”, w odpowiedniej scenografii, przeczytali wybrane fragmenty wywiadu z Adolfem Eichmannem. Z treści wywiadów, przeprowadzonych z A. Eichmannem przez holenderskiego esesmana Willema Sassena w 1956 roku w Argentynie wyłoniły się potworne wyznania nazisty. Słuchający byli pod wrażeniem jak straszną ideologię stworzyli naziści i jaką ona uruchomiła machinę śmierci. W roli pytającego W. Sassena wystąpił Henryk Prochowski, butnie i chełpliwie jako A. Eichmann odpowiadał Witold Adrian.

Po tej scenie zabrzmiał wzruszający wiersz Natana Tenenbauma „Modlitwa o wschodzie słońca”. Deklamowała go Zuzanna Jarosz przy gitarowym akompaniamencie Wiktorii Kruk (uczennice Liceum Ogólnokształcącego w Przeworsku). Na koniec spotkania, towarzyszący pani Judith Elkin chasyd z Dynowa Zbigniew Józef Tobiesiewicz przybliżył krótko istotę judaizmu.

Słowa uznania i podziękowania należą się wszystkim obecnym na tym wyjątkowym spotkania. Lecz nade wszystko współorganizatorowi - Liceum Ogólnokształcącemu
w Przeworsku, a w szczególności pani Małgorzacie Jakubowskiej. Dziękujemy za doradztwo i życzliwość.

H. Prochowski

„Siła przetrwania” (fot. MBP, R. Filip)


ul. Piłsudskiego 8.
37-200 Przeworsk
tel. (0-16) 648-76-92

biblio@biblioteka-przeworsk.pl
czytelnia@biblioteka-przeworsk.pl