Logowanie

Czytak w bibliotece

Czytak w bibliotece

Czytanie książek łatwiejsze dla osób niepełnosprawnych dzięki nowej usłudze w naszej bibliotece.

Miło jest nam poinformować, że Miejska Biblioteka
Publiczna w Przeworsku przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób z dysfunkcją wzroku - Edycja 2022” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca.
Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury.

W ramach projektu nasza biblioteka otrzymała nieodpłatnie dwa egzemplarze odtwarzacza cyfrowego książek mówionych
- Czytak 4. Urządzenie jest przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabowidzące, jest także przyjazne dla osób starszych. Charakteryzuje się bardzo prostą obsługą i dobrą jakością dźwięku. W łatwy sposób pozwoli czytelnikom skorzystać
z dobrodziejstw książki mówionej.

Nasza placówka wypożycza urządzenie osobom z dysfunkcją wzroku oraz niepełnosprawnym, które ze względu na swoją niepełnosprawność nie mogą czytać normalnego druku
- warunki wypożyczania określa Regulamin.

Stowarzyszenie „Larix” od 2007 r. zajmuje się nagrywaniem
i udostępnianiem bibliotekom cyfrowych książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących. Udostępniony nam przez Stowarzyszenie „Larix” księgozbiór, będzie wciąż powiększany o nowe ciekawe pozycje książkowe. Obecnie zbiór liczy prawie 3160 książek mówionych.

Katalog cyfrowych książek mówionych

stowarzyszenielarix.pl


ul. Piłsudskiego 8.
37-200 Przeworsk
tel. (0-16) 648-76-92

biblio@biblioteka-przeworsk.pl
czytelnia@biblioteka-przeworsk.pl