Logowanie

Inauguracja roku akademickiego 2009/2010 UTW

25 września 2009 r. w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyła się inauguracja roku akademickiego UTW.
Obecny na niej Burmistrz Miasta Przeworska Janusz Magoń wygłosił przemówienie, w którym wyraził przekonanie, że zajęcia w ramach UTW pozwolą zachować słuchaczom sprawność intelektualną i fizyczną oraz aktywność życiową. Złożył też na ręce Prezesa Stowarzyszenia Henryka Prochowskiego list gratulacyjny.
Pierwszym wykładem był wykład Wojciecha Siemiona, tematem którego była: „Lekcja czytania Juliusza Słowackiego”.

Dni Przeworska w bibliotece

06.06.2009 r. godz. 14 - otwarcie wystaw:
„Kazimierz Karp - wpisany w pamięć przeworszczan”.
„Przeworskie rzemiosło - tradycje i historia”.
„Piękno krajobrazu i architektury Polski na znaczkach pocztowych” - wystawa autorska Jerzego Wróblewskiego.
Otwarcie wystaw na Dni Przeworska - 06.06.2009r.
(fot. biblio)

„Biblioteka to plus”

„Biblioteka to plus”

Tydzień Bibliotek 2009

Tegoroczna edycja „Tygodnia Bibliotek” odbyła się w dniach od 8 do 15 maja pod hasłem „Biblioteka to plus”. Hasło to nawiązuje do nazwy projektu rządowego „Biblioteka +” popularyzującego wartość bibliotek, jako podstawowego ogniwa struktury społecznej w każdym systemie i okresie.

Program obchodów:
1) 8 maja - w Dzień Bibliotekarza odbyło się spotkanie autorskie z Jerzym Fąfarą „18 znaczy życie rzecz o Józefie Szajnie”.
2) 8-15 maja „Biblioteka od kuchni” - przez cały tydzień biblioteka przyjmowała wycieczki szkolne i przedszkolne.

Zebranie organizacyjne UTW

20 kwietnia 2009 r. o godz. 16:00 w czytelni biblioteki odbyło się zebranie organizacyjne Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Pierwszy wykład UTW

12 marca 2009 r. o godz. 17:00 zainteresowani działalnością Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Przeworsku spotkali się w czytelni biblioteki na pierwszym cyklicznym wykładzie dr Jana Zuchowskiego na temat "Co to jest zdrowie?" oraz "Zabójstwo gen. Sikorskiego w Gibraltarze?".

Spotkanie miłośników Bieszczad

5 marca 2009 r. w czytelni odbyło się spotkanie zatytułowane "Na małej obwodnicy - szlakiem zabytków i osobliwości Pogórza Bieszczadów" z przewodnikiem Stowarzyszenia "Karpaty" Stanisławem Orłowskim. Spotkanie połączone z prezentacją multimedialną zgromadziło miłośników Bieszczad oraz harcerzy. Stanisław Orłowski zachęcał wszystkich do odwiedzania Bieszczad, a szczególnie drewnianej cerkwi w Górzance, gdzie znajduje się rzadko spotykany ikonostas w formie płaskorzeźbionych figur.

Spotkanie z Koziołkiem Matołkiem

23 lutego 2009 r. w czytelni biblioteki odbył się Międzyszkolny Konkurs Plastyczny dla klas pierwszych zatytułowany "Spotkanie z Koziołkiem Matołkiem". Uczestniczyło w nim 36 uczniów ze szkół podstawowych w Przeworsku i Maćkówce. Spotkanie prowadziła nauczycielka z SP Nr 3 pani Lidia Bułaś. Po odczytaniu wybranych fragmentów z książek o Koziołku Matołku przez Marię Dubrawska-Lichtarską i Henryka Prochowskiego dzieci rysowały pastelami odpowiednie epizody. W efekcie powstały piękne, pełne fantazji rysunki.

Zimowisko w bibliotece

W okresie ferii zimowych biblioteka zorganizowała zajęcia dla dzieci i młodzieży "Zimowe pogotowie". Na zajęcia te złożyły się: pogadanka na temat nowości książkowych, prezentacja czasopism, dyskusja na tematy związane z zainteresowaniami uczestników, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę książki w ich rozbudzaniu. Pokłosiem zajęć była wystawa prac plastycznych dzieci związana z tematem zimy.

Coroczne kolędowanie z Chórem "Echo"

Jak co roku 22 stycznia 2009 r. czytelnicy biblioteki i wierni sympatycy śpiewu spotkali się w czytelni biblioteki na kolędowaniu. Po koncercie kolęd w wykonaniu Męskiego Chóru "Echo" wszyscy zebrani mogli wspólnie śpiewać kolędy.
kolędowanie z Chórem Echo - 22.01.2009 r.
(fot. biblio)

ul. Piłsudskiego 8.
37-200 Przeworsk
tel. (0-16) 648-76-92

biblio@biblioteka-przeworsk.pl
czytelnia@biblioteka-przeworsk.pl