Logowanie

Konkurs poetycki „PRZEWORSK - MOJE MIASTO”

Konkurs poetycki „PRZEWORSK - MOJE MIASTO”

REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO
„PRZEWORSK - MOJE MIASTO”
ORGANIZOWANEGO W RAMACH
630. ROCZNICY NADANIA PRAW MIEJSKICH
PRZEWORSK 1393/2023

I. ORGANIZATOR:
Miejska Biblioteka Publiczna w Przeworsku ul. Piłsudskiego 8, 37-200 Przeworsk
Patronat honorowy:
Burmistrz Miasta Przeworska
Patronat medialny:
Gazeta Jarosławska

II. ADRESACI KONKURSU:
Wszyscy bez względu na wiek i miejsce zamieszkania: przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych i osoby dorosłe.

III. CELE KONKURSU:
• inspirowanie dzieci i dorosłych do aktywności twórczej,
• pogłębianie wiedzy na temat miasta Przeworsk,
• rozwijanie talentów literackich, wyobraźni oraz kreatywności,
• stworzenie dzieciom oraz dorosłym mieszkańcom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:
1. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
1) przedszkolaki (do 6 lat)
2) uczniowie szkół podstawowych (7-15),
3) uczniowie szkół ponadpodstawowych i osoby dorosłe (16 i więcej).
2. Zadaniem uczestników konkursu będzie ułożenie wiersza/rymowanki o tematyce związanej z naszą miejscowością.
3. W treści wiersza można opisać historię, walory przyrodnicze, architektoniczne, turystyczne itp. Przeworska.
4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie jedną pracę.
5. Teksty konkursowe muszą być pracami autorskimi (ułożone samodzielnie przez uczestników konkursu) wcześniej nie nagradzanymi oraz nie publikowanymi.
6. Jeden egzemplarz pracy należy dostarczyć w formie papierowego wydruku (format A4, czcionka 12, odstępy między wierszami 1,5) i w wersji elektronicznej (w programie Word).
7. Praca konkursowa musi być podpisana imieniem i nazwiskiem autora i opatrzona tytułem. (ponadto prosimy o podanie adresu, telefonu lub e-maila do kontaktu).

V. TERMINY:
• Pracę wraz z oświadczeniami (załącznik nr 1 i 2), należy złożyć w siedzibie biblioteki lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: biblio@biblioteka-przeworsk.pl w tytule wiadomości wpisując: „PRZEWORSK - MOJE MIASTO” do 31 października 2023 r.
• Powołana Komisja Konkursowa wybierze spośród nadesłanych prac najlepsze utwory.
• Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronie internetowej biblioteki: biblioteka-przeworsk.pl 6 listopada 2023 r.
• Uroczysty finał konkursu połączony z wręczeniem nagród i wyróżnień odbędzie się 13 listopada o godz. 16:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Przeworsku.
• Nagrodzone prace zostaną opublikowane na Facebooku i stronie internetowej biblioteki.

VI. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
• Laureatom konkursu zostaną przyznane atrakcyjne nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych, mogą być też przyznane wyróżnienia oraz nagroda specjalna.
• Organizator nie zwraca zgłoszonych na Konkurs prac (praca staje się własnością Organizatora) i zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania utworów do publikacji i promocji.
• Istnieje możliwość wydrukowania prac konkursowych w formie tomiku lub zeszytu wydawniczego.
• Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu. Do pracy należy dołączyć oświadczenie zawierające zgodę pełnoletnich uczestników lub rodziców (prawnych opiekunów) na publikację pracy oraz przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika konkursu na potrzeby Organizatorów Konkursu (Załącznik nr 1 i 2).

• Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.
• Dodatkowych informacji na temat Konkursu można uzyskać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Przeworsku, tel. 16 648 76 92.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Regulamin konkursu poetyckiego „PRZEWORSK - MOJE MIASTO”


ul. Piłsudskiego 8.
37-200 Przeworsk
tel. (0-16) 648-76-92

biblio@biblioteka-przeworsk.pl
czytelnia@biblioteka-przeworsk.pl