Logowanie

Zaproszenie do konkursu

II Edycja Konkursu Plastycznego
„PISANKA WIELKANOCNA”

Regulamin

ORGANIZATOR:
Miejska Biblioteka Publiczna w Przeworsku
ul. Piłsudskiego 8
37-200 Przeworsk

CELE :
Pobudzanie aktywności twórczej dzieci.
Podtrzymanie tradycji polskiej związanej ze Świętami Wielkanocnymi.
Wychowanie w duchu szacunku dla wartości chrześcijańskich
i rodzinnych.
Nawiązanie współpracy ze szkołami w powiecie.
TEMATYKA :
Pisanka – kompozycja przestrzenna
(Pisanka zrobiona na bazie styropianowej).

WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY ORGANIZACJI:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.
Przyjmujemy prace wykonane indywidualnie;
Z każdej szkoły można dostarczyć maksymalnie
10 prac.
Nie oceniamy prac grupowych.
Technika wykonania – dowolna.
Materiały dowolne ( z wyjątkiem plasteliny).
Pisanka zrobiona na bazie styropianowej.
Prace opisane w następujący sposób: Imię i nazwisko ucznia, imię i nazwisko opiekuna, nazwa szkoły, tel. kontaktowy.
Prace należy dostarczyć do dnia 19 marca 2012r.
Do Działu Audiowizualnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:
Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora.
Wszyscy laureaci i ich opiekunowie zostaną powiadomieni o werdykcie komisji konkursowej.
Wyniki konkursu będą dostępne również na stronie www.
Organizator konkursu przewiduje dla autorów najciekawszych prac dyplomy i nagrody rzeczowe.
Wręczenie nagród odbędzie się dnia 30 marca 2012r. podczas otwarcia wystawy konkursowej.
Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.
Biblioteka zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania prac uczestników w mediach i na stronach internetowych.
Zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne
z akceptacją regulaminu.
Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Bogumiła Pawełek
tel. 166487692 w.24

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
W KONKURSIE!

Przeworsk, 9 marca 2012r.


ul. Piłsudskiego 8.
37-200 Przeworsk
tel. (0-16) 648-76-92

biblio@biblioteka-przeworsk.pl
czytelnia@biblioteka-przeworsk.pl