Logowanie

GENOCIDIUM ATROX

"Akcję mordowania Polaków przeprowadzili Ukraińcy
z potwornym okrucieństwem. Kobiety, nawet ciężarne, przybijali bagnetami do ziemi. Dzieci rozrywali za nogi, inne nadziewali na widły i rzucali przez parkany. Inteligentów wiązali drutami
i wrzucali do studni. Odrąbywali siekierami ręce, nogi, głowy, wycinali języki. Odcinali uszy i nosy, wydłubywali oczy. Wyrzynali przyrodzenie, rozpruwali brzuchy i wywlekali wnętrzności. Młotami rozbijali głowy, żywe dzieci wrzucali do płonących domów. Szał barbarii doszedł do tego stopnia,
że żywych ludzi przerzynali piłami lub uśmiercali kijami. ..."
(Fragment raportu Komendy Lwów Armii Krajowej z 1943 roku)

Zacytowany wyżej fragment raportu to jeden z tysięcy dokumentów, relacji, wspomnień dotyczących ludobójstwa na Kresach. Ludobójstwa straszliwego - genocidium atrox, dokonanego na ludziach tylko dlatego, że byli Polakami. Do tych okrutnych wydarzeń nawiązywała prelekcja prof. dr. Adama Kulczyckiego - "Wołyń' 43: Walka o pamięć - walka
o Polskę. W 78-rocznicę banderowskiego ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Polakach, na Wołyniu, w Galicji Wschodniej (Małopolsce Wschodniej) i na Lubelszczyźnie"
. W prelekcji została przedstawiona geneza nacjonalizmu ukraińskiego i banderyzmu oraz godna potępienia postawa kościoła grecko-katolickiego, dająca przyzwolenie do dokonania ohydnych zbrodni na bezbronnej ludności polskiej. Zaakcentowane zostały zbrodnicze wydarzenia Krwawej Niedzieli 11 lipca 1943 r. oraz coraz częstsze fakty zakłamywania historii o tym bestialstwie - neobanderyzm na Ukrainie rośnie
w siłę, mordercy Polaków, Żydów, Węgrów, Czechów wchodzą na cokoły pomników. Prelekcji towarzyszyła wystawa zatytułowana "Niedokończone Msze Wołyńskie. Martyrologium duchowieństwa wołyńskiego - ofiar zbrodni nacjonalistów ukraińskich w czasie II wojny światowej". Wystawa prezentuje kilkadziesiąt biogramów katolickich osób duchownych, którzy w szczególnie okrutny sposób zostali zamordowani przez banderowskich rezunów.
Z prelekcją była również związana promocja książki "Nie zabijaj. Nacjonalizm i ludobójstwo na Kresach wobec Kościoła, etyki chrześcijańskiej i zasad humanizmu" (wstęp i red. nauk. Włodzimierz Osadczy, Adam Kulczycki). Książkę mogli uczestnicy spotkania kupić i otrzymać dedykację
z autografem współautora.

Ta smutna uroczystość, która odbyła się 9 lipca 2021 roku
w Bibliotece ku czci ofiar tego strasznego ludobójstwa, zakończyła się wspólną modlitwą za dusze pomordowanych. Poprzez pamięć i modlitwę złożono im hołd.

Należy szczególnie zaznaczyć, że inicjatorem i sponsorem tego wydarzenia był pan dr Leszek Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska. Jesteśmy pełni uznania i szacunku dla tej inicjatywy, serdecznie dziękujemy. Dziękujemy prelegentowi prof. dr. Adamowi Kulczyckiemu. Dziękujemy za przybycie
i wspólną modlitwę panu Burmistrzowi, jego zastępcy panu Wojciechowi Supersonowi, pani Sekretarz Agnieszce Zakrzewskiej oraz WSZYSTKIM gościom.
CZEŚĆ PAMIĘCI BESTIALSKO POMORDOWANYM!

Henryk Prochowski

Wołyń'43. Walka o pamięć - walka o Polskę


ul. Piłsudskiego 8.
37-200 Przeworsk
tel. (0-16) 648-76-92

biblio@biblioteka-przeworsk.pl
czytelnia@biblioteka-przeworsk.pl